Tư Vấn Chuyển Đổi Số (SME) - Fintech DRACO Corporation
Ho Chi Minh City Monday - Friday 08:00-18:00 (+84)-338855-353
info@draco.biz
Fintech DRACO Corporation > Tư Vấn Chuyển Đổi Số (SME)

Tư Vấn Chuyển Đổi Số (SME)

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh

Dịch vụ tư vấn chiến lược chuyển đổi số là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Tài chính Công nghệ DRACO tư vấn, hỗ trợ lập kế hoạch & triển khai chiến lược chuyển đổi số doanh nghiệp nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tối ưu hóa vận hành và tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả bán hàng marketing.

I. Mục đích sản phẩm và lợi ích của khách hàng:

Mục đích chuyển đổi số doanh nghiệp (Digital transformation) giúp doanh nghiệp:

  • Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp thông qua ứng dụng công nghệ vào quản trị;
  • Tối ưu hóa vận hành và tăng năng suất lao động nhờ vào ứng dụng công nghệ và tự động hóa giúp tăng đáng kể năng suất lao động cũng như hoạt động vận hành được tối ưu và thông suốt;
  • Tăng doanh số bán hàng và hiệu quả marketing. Nhờ vận dụng công nghệ số và khai thác thị trường số doanh nghiệp dễ dàng xúc tiến bán hàng, quảng bá hình ảnh thương hiệu, sản phẩm. Từ đó tăng doanh số bán hàng và tăng hiệu suất hoạt động marketing của doanh nghiệp và tối đa hóa được lợi nhuận;

II. Quy trình cung cấp dịch vụ

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu khách hàng;

Bước 2: Xác nhận mục tiêu khách hàng muốn đạt đến (đánh giá sơ bộ);

Bước 3: Ký hợp đồng dịch vụ;

Bước 4: Đánh giá phân tích thực trạng khách hàng; Xây dựng mục tiêu chiến lược Digital Transformation, và tư vấn KH;

Bước 5: Xác định giải pháp để đạt được mục tiêu dựa trên nguồn lực, ngân sách của doanh nghiệp.

Bước 6: Lập kế hoạch triển khai;

Bước 7: Triển khai và giám sát quá trình thực hiện;

Bước 8: Báo cáo đánh giá kết quả quá trình triển khai;

Bước 9: Nghiệm thu kết quả chuyển đổi số của doanh nghiệp;

Chuyên Gia Sản Phẩm

Lại Anh Tuấn

Giám Đốc Điều Hành
 

Trần Thị Hồng Phước

Giám Đốc Tài Chính
 

Chia sẻ