Tư Vấn Chiến Lược Marketing Số (SME) - Fintech DRACO Corporation
Ho Chi Minh City Monday - Friday 08:00-18:00 (+84)-338855-353
info@draco.biz
Fintech DRACO Corporation > Tư Vấn Chiến Lược Marketing Số (SME)

Tư Vấn Chiến Lược
Marketing Số (SME)

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh

Dịch vụ tư vấn chiến lược Digital marketing số là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Tài chính Công nghệ DRACO tư vấn, hỗ trợ lập kế hoạch & triển khai chiến lược marketing số nhằm gia tăng doanh số bán háng, quảng bá hình ảnh & thương hiệu, mở rộng thị trường, thị phần, nâng hiệu quả phát triển kinh doanh, & tối đa hóa lợi nhuận.

I. Mục đích sản phẩm và lợi ích của khách hàng

Thông qua các đánh giá thực trạng, phân tích tổng quát, xác định mục tiêu, đề ra các phương thức triển khai và đề xuất ngân sách hợp lý, MKTS sẽ đề ra các chiến lược ngắn hạn và dài hạn để đạt được các mục tiêu chính:

  • Giúp doanh nghiệp tăng doanh số bán hàng;
  • Giúp doanh nghiệp tăng nhận diện thương hiệu công ty và sản phẩm;
  • Giúp doanh nghiệp phát triển thị phần trên thị trường;
  • Nâng cao hiệu quả marketing; giảm chi phí và tăng lợi nhuận;

II. Quy trình cung cấp dịch vụ

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu khách hàng;

Bước 2: Xác nhận mục tiêu khách hàng muốn đạt đến (đánh giá sơ bộ);

Bước 3: Ký hợp đồng dịch vụ;

Bước 4: Đánh giá phân tích thực trạng khách hàng; xem xét mục tiêu và tư vấn KH;

Bước 5: Xác định giải pháp để đạt được mục tiêu;

Bước 6: Lập kế hoạch triển khai;

Bước 7: Triển khai và giám sát quá trình thực hiện;

Bước 8: Báo cáo đánh giá kết quả quá trình triển khai;

Bước 9: Nghiệm thu dịch vụ;

Chuyên Gia Sản Phẩm

Lại Anh Tuấn

Giám Đốc Điều Hành
 

Trần Thị Hồng Phước

Giám Đốc Tài Chính
 

Chia sẻ