Dịch vụ - Fintech DRACO Corporation
Ho Chi Minh City Monday - Friday 08:00-18:00 (+84)-338855-353
info@draco.biz

Chúng Tôi Cung Cấp Dịch Vụ

Phục vụ các nhu cầu

Đầu Tư & Cho Vay

Tập đoàn tài chính công nghệ draco cung cấp và tư vấn các giải pháp cho vay và đầu tư dành cho các cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp SME với tỷ suất sinh lời cao, lãi suất hợp lý, linh hoạt, an toàn, hiệu quả. Các sản phẩm cho vay tại Draco bao gồm cho vay tiêu dùng, cho vay kinh doanh, vay tín chấp, và vay có bảo đảm. Các sản phẩm đầu tư gồm: Đầu tư an toàn, Đầu tư phòng vệ và Đầu tư hoàn hảo.

Hỗ Trợ Quản Trị
Tài Chính Kế Toán (SME)

Dịch vụ hỗ trợ quản trị tài chính kế toán là hình thức Draco tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp SME hoạch định kế hoạch tài chính, mô hình tài chính kế toán quản trị; tư vấn hỗ trợ xây dựng hệ thống quy định, quy trình, chính sách tài chính kế toán, tư vấn ứng dụng công nghệ phần mềm; tư vấn, hỗ trợ, vận hành hệ thống tài chính, kế toán công ty hoạt động tinh gọn, hiệu quả.

Tư Vấn Quản Trị
Doanh Nghiệp 360 (SME)

Sản phẩm dịch vụ quản trị doanh nghiệp 360 là sản phẩm dịch vụ mà Công Ty Cổ Phần Tài Chính Công Nghệ Draco cung cấp cho khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để quản trị hiệu quả hoạt động kinh doanh, tập trung vào các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp bao gồm: Kế toán quản trị, Tài chính, Vận hành, Kinh doanh & Marketing số

Tư Vấn Chiến Lược
Marketing Số (SME)

Dịch vụ tư vấn chiến lược Digital marketing là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Tài chính Công nghệ DRACO tư vấn, hỗ trợ lập kế hoạch & triển khai chiến lược marketing số nhằm gia tăng doanh số bán háng, quảng bá hình ảnh & thương hiệu, mở rộng thị trường thị phần, nâng hiệu quả phát triển kinh doanh, & tối đa hóa lợi nhuận.

Tư Vấn Chuyển Đổi Số (SME)

Dịch vụ tư vấn chiến lược chuyển đổi số (Digital transformation) là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Tài chính Công nghệ DRACO tư vấn, hỗ trợ lập kế hoạch & triển khai chiến lược chuyển đổi số doanh nghiệp nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tối ưu hóa vận hành, nâng cao hiệu quả bán hàng marketing, và tăng năng suất lao động.

Tư Vấn Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp (SME)

Sản phẩm tư vấn tái cấu trúc là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Tài chính Công nghệ DRACO cung cấp dịch vụ kiểm toán và tái cấu trúc cho KH doanh nghiệp để kiểm soát rủi ro, tối ưu hóa vận hành và hiệu quả kinh doanh.

Sản Phẩm Hạ Tầng Công Nghệ Số (SME)

Sản phẩm hạ tầng công nghệ số cho SME là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Tài chính Công nghệ DRACO cung cấp dịch vụ thiết kế, duy trì và cơ sở hạ tầng để vận hành website, ứng dụng một cách đầy đủ và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Dịch Vụ Marketing Số

Dịch vụ marketing số là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Tài chính Công nghệ DRACO cung cấp dịch vụ marketing số cho khách hàng nhằm quản lý / quảng bá thương hiệu, sản phẩm hay dịch vụ của khách hàng trên các kênh trực tuyến qua đó tăng doanh số bán hàng, thị phần, tăng nhận diện thương hiệu của công ty và sản phẩm, nâng cao hiệu quả marketing.

Cần liên hệ lại?

Vui lòng điền thông tin và nhấn nút gửi.
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h.