Dịch Vụ Marketing Số - Fintech DRACO Corporation
Ho Chi Minh City Monday - Friday 08:00-18:00 (+84)-338855-353
info@draco.biz
Fintech DRACO Corporation > Dịch Vụ Marketing Số

Dịch Vụ Marketing Số

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh

Dịch vụ marketing số là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Tài chính Công nghệ DRACO (sau đây gọi tắt là DRACO) cung cấp dịch vụ marketing số cho khách hàng nhằm quản lý / quảng bá thương hiệu, sản phẩm hay dịch vụ của khách hàng trên các kênh trực tuyến qua đó tăng doanh số bán hàng, thị phần, tăng nhận diện thương hiệu của công ty và sản phẩm, nâng cao hiệu quả marketing.

 

Draco cung cấp các giải pháp bao gồm:

  • Content (Website, Fanpage,…)
  • Facebook ads.
  • Google ads.
  • SEO.

I. Mục đích sản phẩm và lợi ích của khách hàng

  • Nâng cao hiệu quả kinh doanh & marketing, tối đa lợi nhuận.
  • Chuẩn hóa nhận diện hình ảnh, tối ưu quảng cáo và & trải nghiệm của khách hàng, thu hút khách hàng tiềm năng.
  • Giảm thiểu chi phí, tăng khả năng cạnh tranh.

II. Đối tượng

  • Các doanh nghiệp SMEs.
  • Các cửa hàng, hộ kinh doanh qui mô vừa & lớn.

III. Sơ lược quy trình

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu khách hàng.
Bước 2: Xác nhận mục tiêu khách hàng muốn đạt đến (đánh giá sơ bộ).
Bước 3: Ký hợp đồng dịch vụ.
Bước 4: Đánh giá phân tích thực trạng khách hàng; xem xét mục tiêu và tư vấn KH.
Bước 5: Xác định giải pháp để đạt được mục tiêu.
Bước 6: Lập kế hoạch triển khai.
Bước 7: Triển khai và giám sát quá trình thực hiện.
Bước 8: Báo cáo đánh giá kết quả quá trình triển khai.
Bước 9: Nghiệm thu dịch vụ.

Chuyên Gia Sản Phẩm

Lại Anh Tuấn

Giám Đốc Điều Hành
 

Trần Thị Hồng Phước

Giám Đốc Tài Chính
 

Chia sẻ