Dịch vụ - Fintech DRACO Corporation
Ho Chi Minh City Monday - Friday 08:00-18:00 (+84)-338855-353
info@draco.biz

Dịch vụ

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐDỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ

a) SẢN PHẨM CHO VAY:
Là sản phẩm dịch vụ do Tập đoàn FINTECH DRACO thực hiện cho khách hàng cá nhân vay tiêu dùng, đầu tư & kinh doanh.
b) SẢN PHẨM ĐẦU TƯ:
Là sản phẩm dịch vụ dành cho các nhà đầu tư cá nhân đầu tư theo các gói đầu tư gồm: Đầu tư an toán, Đầu tư phòng vệ, Đầu tư hoàn hảo.
c) SẢN PHẨM TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI CHUỖI CUNG ỨNG:
Là sản phẩm dịch vụ do Tập đoàn FINTECH DRACO liên kết với các nhà đầu tư cá/tổ chức thực hiện tài trợ vốn thương mại cho các giao dịch mua bán hoặc xnk hàng hóa trong chuỗi cung ứng.
d) QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ:

ĐĂNG KÝ – XÉT DUYỆT – KÝ KẾT HỢP ĐỒNG – THANH LÝ HỢP ĐỒNG

TƯ VẤN TÀI CHÍNH CHIẾN LƯỢC TƯ VẤN TÀI CHÍNH CHIẾN LƯỢC

a) TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Là dịch vụ tư vấn quản trị kế toán & tài chính do Tập đoàn FINTECH DRACO cung cấp cho các doanh nghiệp SME & Startup.
b) TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 360
Là dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp đa chiều 360 độ do Tập đoàn FINTECH DRACO cung cấp cho các doanh nghiệp SME & Startup.
c) TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP
Là dịch vụ do Tập đoàn FINTECH DRACO tư vấn tái cấu trúc cho các doanh nghiệp
d) QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ:
ĐĂNG KÝ – ĐÀM PHÁN – KÝ KẾT – THỰC HIỆN – THANH LÝ HỢP ĐỒNG

SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬSÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

a) DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG B2C
Là dịch vụ sàn giao dịch TMĐT do Tập đoàn FINTECH DRACO cung cấp cho các bên mua và bán giao dịch mua bán hàng hóa cho khách hàng sử dụng cuối cùng.
b) DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG B2B
Là dịch vụ sàn giao dịch TMĐT do Tập đoàn FINTECH DRACO cung cấp cho các doanh nghiệp thực hiện giao thương mua bán hàng hóa dịch vụ.
c) DỊCH VỤ LOGISTIC
Là các dịch vụ kho vận, giao nhận, vận tải & thông quan do Tập đoàn FINTECH DRACO liên kết với các đối tác thực hiện dịch vụ cho các bên giao dịch mua bán hàng hóa & dịch vụ trên sàn TMĐT.
d) QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ:
ĐĂNG KÝ – THỰC HIỆN – THANH TOÁN

CÔNG NGHỆ SỐCÔNG NGHỆ SỐ

a) DỊCH VỤ THUÊ CLOUD ERP
Là dịch vụ do Tập đoàn FINTECH DRACO cung cấp cho các khách hàng doanh nghiệp SME sử dụng phần mềm ERP quản trị doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây.
b) DỊCH VỤ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ
Là dịch vụ do Tập đoàn FINTECH DRACO tư vấn chiến lược chuyển đổi số & dịch vụ thực hiện chuyển đổi số cho các doanh nghiệp SME.
c) DỊCH VỤ MARKETING SỐ
Là dịch vu do Tập đoàn FINTECH DRACO tư vấn chiến lược marketing số & dịch vụ thực hiện nghiệp vụ/chiến dịch marketing số cho các doanh nghiệp SME.
d) QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ:
ĐĂNG KÝ – ĐÀM PHÁN – KÝ KẾT – THỰC HIỆN – THANH TOÁN