Công việc kế toán tài chính gồm những gì - Fintech DRACO Corporation
Ho Chi Minh City Monday - Friday 08:00-18:00 (+84)-338855-353
info@draco.biz

Công việc kế toán tài chính gồm những gì

Kế toán tài chính là một bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ một doanh nghiệp nào. Để doanh nghiệp hoạt động ngày càng phát triển, công tác kế toán tài chính của doanh nghiệp phải được tổ chức, thực hiện có hiệu quả. Vậy công việc kế toán tài chính gồm những gì để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp?

Kế toán tài chính là gì?

Kế toán tài chính là công việc thu thập, kiểm tra, xử lý, phân tích và cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính thông qua việc lập báo cáo tài chính cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin. Kế toán tài chính có nhiệm vụ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp kịp thời, chính xác, đầy đủ, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra một cách xuyên suốt, không gặp gián đoạn.

Kế toán tài chính cung cấp thông tin chủ yếu cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp, để đảm bảo tính khách quan, thống nhất kế toán tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ hiện hành về kế toán của từng quốc gia.

Công việc kế toán tài chính gồm những gì?

  • Hạch toán tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày về doanh thu, chi phí, tài sản, nợ phải trả,…
  • Quản lý và tính toán lương cho nhân viên trong công ty
  • Theo dõi công nợ chi tiết với nhà cung cấp và khách hàng.
  • Tính toán thuế và làm việc với cơ quan thuế
  • Thực hiện và giám sát tài chính nội bộ, lập và xử lý mọi thủ tục tài chính
  • Cân đối và chuẩn bị ngân sách cho mọi hoạt động kinh doanh của nghiệp, dự đoán trước nhu cầu tài chính hỗ trợ hoạt động lập kế hoạch kinh doanh và kế toán tài chính doanh nghiệp.
  • Kết hợp với bộ phận Tài chính phân tích tình hình tài chính, tìm ra nguyên nhân làm giảm doanh thu, lợi nhuận và đề xuất biện pháp điều chỉnh, giảm chi phí, tăng doanh thu, lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Chuẩn bị, lập tất cả các loại báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm: báo cáo tài chính, báo cáo thuế,…
  • Sắp xếp, tổ chức lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán.

Ở DRACO, chúng tôi có cung cấp dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán SME, giúp doanh nghiệp quản trị Tài chính – Kế toán; tư vấn, hỗ trợ, vận hành hệ thống tài chính, kế toán hoạt động tinh gọn, hiệu quả. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán SME hoặc cần tư vấn thêm hãy liên hệ ngay tới bộ phận tư vấn và chăm sóc khách hàng của DRACO để được giải đáp những thắc mắc cũng như tư vấn về dịch vụ.